Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Digitalizacija PR eksperata: Klasično saopštenje za štampu je davna prošlost!

No tags 0

 

 

Digitalni alati trebalo bi da pomažu između ostalog PR stručnjacima da identifikuju trendove i medije za targetiranje priča i ideja za nastanak i komuniciranje novih priča i poruka, za započinjanje konverzacije.

U digitalno konektovanom svetu, čija moć raste iz dana u dan, tradicionalni načini rada zastarevaju, pa tako i klasična saopštenja za štampu, kao jedan od alata PR stručnjaka. Danas je moć prihvatanja inovacija koje donosi svet digitala od presudne važnosti i jedan od momenata koji će izdvojiti brendove koji budu uspešno poslovali u budućnosti, ali i odrediti da li će saopštenje za štampu biti prihvaćeno, pročitano, završiti u đubretu ili biti označeno kao spam.

Najveće svetske agencije, kompanije i brendovi odavno su prihvatile promene koje su zahtevale promene u načinu razmišljanja, kreiranju kampanja, realizaciji kanala i alata komunikacije. Kada je u pitanju saopštenje za medije više nego ikada računa se inovacija i obogaćen tekst, prilagođen vremenu u kojem želimo da promovišemo određeni brend ili uslugu.

Trend je još re nekoliko godina počeo i najavio i jedan od najpopularnijih svetskih brendova kompanija  Coca – Cola, aAshley Brown, direktor sektora digitalnih komunikacija i društvenih medija The Coca-Cola Company je izjavio da želi da “ubije klasična saopštenja za štampu”.

Kanadska Vlada, još davno je kao i brend Coca – Cola na prešao na digitalnu formu saopštenja za medija, a Kanadska ambasada još davno je na zvaničnom sajtu, indikovala da je klasično saopštenje za štampu mrtvo.

Uspeh danas zavisi od toga koliko je PR stručnjak digitalizovan, a između ostalog “Elektronski mediji” zaglavlje koje se nalazilo na samom dnu liste medija koje PR stručnjak kreira, kao i niz alata koje će koristiti i načina na koji će ih koristiti – digitalno evoluiraju.

Photo Source: Pinterest